فیلترها

شبکه یک - 7 مرداد 1401

در نبرد "گفتمان" و "ضدگفتمان"

نشست ( نسبت ایدئولوژی و منافع ) _ مشهد_ 1393

شبکه یک - 18 اردیبهشت 1395

"گفتمان انقلاب" و اقتضائات جدید (کدام گفته ها، چه وقت شنیده می شود؟)

در جمع روحانیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- به مناسبت میلاد امام حسین (ع) – روز پاسدار – 1392

شبکه یک - 25 اسفند 1396

گفتمان سازان و گفتمان سوزان (هیچ های "پیچ در پیچ")

همایش "بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی" – بهمن 96

شبکه یک - 19 فروردین 1396

"جمهوری اسلامی"؛ نظام سازی عقلی- تجربی در گفتمان اسلامی (2)

به مناسبت 38 سالگرد رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی - دانشگاه امام صادق

شبکه یک - 12 فروردین 1396

"جمهوری اسلامی"؛ نظام سازی عقلی- تجربی در گفتمان اسلامی (1)

به مناسبت 38 سالگرد رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی - دانشگاه امام صادق

شبکه چهار - 22 تیر 1396

رسانه و گفتمان مدرنیته (2) (مردسالار، نژادپرست و سرمایه محور)

نشست "پیشفرض های رسانه سکولار" – دانشگاه عباسپور-92

شبکه چهار - 15 تیر 1396

رسانه و گفتمان مدرنیته (1) (مردسالار، نژادپرست و سرمایه محور)

نشست "پیشفرض های رسانه سکولار" – دانشگاه عباسپور-92

شبکه افق - 21 خرداد 1396

بدهکارسازی انقلاب و تعهد فرهنگی به گفتمان غرب (تا 15 سال دیگر باید سکولاریزه شویم؟)

آستان قدس رضوی - نشست نه به ولایت کفار بر مسلمین - 1396