فیلترها

شبکه چهار - 12 مرداد 1392 - ماه مبارک رمضان

1-مصلحت، عدالت، ولایت 2-عدالت جنسی واخلاق

1){دانشگاه قضایی} 2){وزارت اطلاعات}

شبکه قرآن - 8 فروردین 1393

مصلحت، حقیقت و اخلاق حکومتی در قرآن و سنّت

{دانشگاه شهیدعباسپور}

شبکه یک - 28 تیر 1398

"جمهوری فضیلت"، طرح "مصلحت" ذیل "شریعت"(جمود بر"لفظ" یا عدول از "معنا")

به مناسبت سالگشت تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی _ دانشگاه تربیت مدرس _ تهران۱۳۹۳