فیلترها

شبکه چهار - 19 دی 1399

قدرت استفاده از "قدرت" (آغاز پایان سلطه غرب بر شرق)

همایش استحکام "ساخت درونی قدرت"- دانشگاه عالی دفاع ملی -94

بهمن 1384

حق را به قدرت باید داد یا قدرت را به حق؟

محرم‌الحرام - تهران - دانشگاه تربیت مدرس

مهر 1387

سیاست؛ علم قدرت و اخلاق قدرت

مشهد مقدس - نشست با فرمانداران

شبکه افق - 26 دی 1398

قدرت استفاده از "قدرت" (آغاز پایان سلطه غرب بر شرق)

همایش استحکام، "ساخت درونی قدرت" - دانشگاه عالی دفاع ملی - 1394

شبکه چهار - 20 آذر 1391

علوم اجتماعی؛تکنیک کنترل قدرت و ثروت

ونزوئلا-دانشگاه کاراکاس- دانشکده علوم انسانی

شبکه یک - 8 آبان 1395

تقابل سازی میان "معرفت" و "مدارا"

نشست "حقیقت طلبان در مصاف قدرت طلبان" – در جمع دانشگاهیان کاشان 90

شبکه قرآن - 20 فروردین 1395

تمدن سازی قرآنی؛ "عقل": "اعتبار" یا "خطاناپذیری"؟ (مبارک باد "ثروت و قدرت" در ذیل "حقیقت و عدالت")

دانشگاه علوم قرآنی – تهران- نشست "عقل؛ مخاطب کلام خدا"- 93

شبکه سه - 30 بهمن1396

برنامه بدون توقف - قسمت سیزدهم

با موضوع جریان‌های سیاسی و سهمیه‌بندی قدرت

شبکه چهار - 1 شهریور 1398

"عصمت" و مهندسی انقلابی "معرفت، قدرت و ثروت"(امام موسی بن جعفر علیه السلام، رهبر اهل بیت علیه السلام در عصر خفقان)

به مناسبت سالگشت میلاد مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام _ مشهد_ ۱۳۹۷

شبکه افق - 14 مهر 1396

خطابیه ای با مراکز ثروت و قدرت (دین و گرسنگی) - قسمت اول

دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی_ 1396

شبکه افق - 21 مهر 1396

خطابیه ای با مراکز ثروت و قدرت (دین و گرسنگی) - قسمت دوم

دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی_ 1396

1 2