فیلترها

شبکه افق - 23 دی 1400

هنر "چریک قدیس" بودن ("حاج قاسم"، شهید جنبشهای آزادیبخش ، مجاهد جهان‌وطن )

نشست(سپاه قدس ، رزمندگان بدون مرز ، علیه جهانخواران بدون مرز ) _ دیماه ۱۳۹۹

شبکه یک - 17 دی 1400

مکتبی برای همه جنبشهای آزادیبخش (رزمندگان بی مرز، علیه متجاوزان بی‌مرز)

سالگشت شهادت حاج قاسم ، فرمانده سپاه قدس و قهرمان جهاد علیه "تروریسم" و...

شبکه یک - 20 دی 1398

با همه ملت‌ها، گسترش جهاد به همه جهان(قاسم سلیمانی، سمبل چریک‌های آزادی‌بخش بین‌الملل

نشست (شهدای صدور انقلاب) در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت _موزه دفاع مقدس _ ۱۴دی ۱۳۹۸