فیلترها

شبکه چهار - 23 مهر 1400

"قرآن خنثی" ؟ "سنت ایستا" ؟ ( ۲ ) ( استاد حکیمی و " توضیح المسائل" جامعه پردازی )

بزرگداشت دائره المعارف ۱۲ جلدی "الحیات" _ قرآن و حدیث بمثابه ی رساله عملیه ی...

شبکه چهار - 16 مهر 1400

"قرآن خنثی" ؟ "سنت ایستا" ؟ ( ۱ ) ( "رساله عملیه" تمدن سازی و " توضیح المسائل" جامعه پردازی)

رحلت پیامبر اعظم ع و بزرگداشت دائره المعارف ۱۲ جلدی "الحیات" بمناسبت درگذشت استاد...

پاسخ استاد محمد حکیمی به پیام های تسلیت مربوط به دو برادر، (مولفین الحیات)

پاسخ استاد محمد حکیمی به پیام های تسلیت مربوط به دو برادر، ( مولفین الحیات )، مرحوم استاد...

حکیمی بزرگ رفت...

پیام استاد حسن رحیم‌پور ازغدی به مناسبت رحلت جان‌سوز عالم عالی‌قدر، علامه محمدرضا حکیمی