فیلترها

شبکه افق - 29 آبان 1399

"فرهنگ نوشتاری"، "عقل مکتوب" و "تمدن سازی" ( نهضت "تولید کتاب" واسم رمز "عقلاخلاقآزادی" )

هفته کتاب _ نمایشگاه کتاب مشهد الرضا ع_ معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان _ آبان ۱۳۹۸

شبکه چهار - 23 آبان 1399

امام صادق ع ، راه سوم در" وحدت" و "عقلانیت"(2) ("ادب" گفتگو و "معقول سازی" محسوسات)

میلاد مبارک امام جعفر صادق ع_ نشست ( جمعبندی "مدارا و استدلال" )_ ۱۳۹۵

شبکه چهار - 16 آبان 1399

امام صادق ع، راه سوم در " وحدت" و "عقلانیت" (۱) ("ادب" گفتگو و "معقول سازی" محسوسات)

میلاد مبارک امام جعفر صادق ع_ نشست (جمعبندی "مدارا و استدلال" )_ ۱۳۹۵

فروردین 1380

با عقل در عاشورا / حسین (علیه السلام)؛ عقل سرخ - قسمت سوم

گفتگو در شبکه اول صدا و سیما - گفتگوی رسانه‌ای - پخش زنده

فروردین 1380

با عقل در عاشورا / حسین (علیه السلام)؛ عقل سرخ - قسمت دوم

گفتگو در شبکه اول صدا و سیما - گفتگوی رسانه‌ای - پخش زنده

فروردین 1380

با عقل در عاشورا / حسین (علیه السلام)؛ عقل سرخ - قسمت اول

گفتگو در شبکه اول صدا و سیما - گفتگوی رسانه‌ای - پخش زنده

شبکه چهار - 9 آبان 1399

وحدت ، عقلانیت، تمدن سازی بنام محمد ص (حدوث محمدی ، خلوص جعفری)

پزشکان شیعه غیرایرانی مقیم اروپا و آمریکا _ نشست("محمد ستیزان" و پادزهر کینه و تحریف)_...

شبکه افق - 8 آبان 1399

محمدص ، احیاگر بزرگ عقل واخلاق(شطرنج با گوریل و اهانت به رسول خدا ص)

نشست (دین گریزان" ، "دین ستیزان"و "دین سازان" در پیچ تاریخ )_ دانشگاه قم...

بهمن 1381

عقل، نسبیت و دموکراسی

دانشگاه تبریز - اردوی دانشجویی- قسمت دوم

تیر 1381

دین عقلانی؛ دین انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان - نشست دانشجویی

اردیبهشت 1381

محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ عقل، عدل و حقوق بشر

نشست با دبیران دینی، منطق و فلسفه آموزش و پرورش - تهران

خرداد 1382

تکنولوژی و عقل ابزاری؟ آری و نه

کرمانشاه دانشگاه رازی - نشست دانشجویی

اسفند 1383

عقل عاشق، عشق عاقل

تالار ابن سینا مشهد

1 2 3 4... 5