فیلترها

شبکه افق - 26 خرداد 1401

سه "غرب" از سه زاویه(مفهوم شناسی شعار "نه شرقی، نه غربی")

سالگشت شهادت دکتر مصطفی چمران_ نشست (گام دوم انقلاب، قیام برای "تمدن سازی" ) _ ۱۳۹۸

مقاله صوتی شماره 21

یک تعریف ساختار شکن از روشنفکر ( شهید چمران )

به مناسبت آغاز سال تحصیلی در جمع اساتید بسیجی

شبکه یک - 6 بهمن 1396

فرسودگان، متحیران، پشیمانان (ضلالت از نوع دهه چهارم)

صنایع شهید چمران – "انقلاب اسلامی و توطئه های تئوریک"- 93