فیلترها

شبکه افق - 26 خرداد 1401

سه "غرب" از سه زاویه(مفهوم شناسی شعار "نه شرقی، نه غربی")

سالگشت شهادت دکتر مصطفی چمران_ نشست (گام دوم انقلاب، قیام برای "تمدن سازی" ) _ ۱۳۹۸

شبکه افق - 17 مهر 1399

این است "کوفی بودن": شعار دادن ، هزینه ندادن ( مختصر خیانتی بود و گذشت!؟)

نشست ( فروپاشی زبان مقاومت در کوفه ۶۱ ) _"موکب بین الملل" در مسیر نجف به کربلا _ اربعین...

شبکه یک - 16 خرداد 1397

"شور" "شعور" و "شعار" در سنت امام علی بن ابیطالب(ع)

در جمع دانشجویان دانشگاههای تهران 1394

شبکه یک - 22 فروردین 1397

"کالای ایرانی" و ضرورت "اصلاحات رادیکال" در مدیریت "اقتصاد" (3)

تبیین شعارسال - حرم رضوی - مشهد- دوم فروردین۱۳۹۷

شبکه یک - 21 فروردین 1397

"کالای ایرانی" و ضرورت "اصلاحات رادیکال" در مدیریت "اقتصاد" (2)

تبیین شعارسال - حرم رضوی - مشهد- دوم فروردین۱۳۹۷

شبکه یک - 12 فروردین 1397

"کالای ایرانی" و ضرورت "اصلاحات رادیکال" در مدیریت "اقتصاد" (1)

تبیین شعارسال - حرم رضوی - مشهد- دوم فروردین۱۳۹۷