فیلترها

شبکه چهار - 30 آبان 1399

"فقه" در مصاف "سکولاریزم" ( "نظام سازی" و ضرورت استخراج قواعد"فقه تمدن ساز")

نشست بررسی ( رسالت دروس "خارج فقه" در فقه حکومتی)_ معاونت شورای مدیریت حوزه علمیه قم _...

اردیبهشت 1381

نه سکولاریزم، نه طالبانیزم، به اسلام بازگردیم

دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی - نشست دانشجویی

خرداد 1388

امام و غرب-قسمت دوم - ناسیونالیزم، سکولاریزم، علم، تکنولوژی و صهیونیزم

نشست با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

مقاله صوتی شماره 5

انتخابات اسلامی و انتخابات لیبرال

پاسخ به پرسشهایی در مبانی تئوریک دموکراسی دینی و تفاوتهای مردم سالاری اسلام با لیبرال دموکراسی

شبکه چهار - 27 خرداد 1392

سکولاریزم اقتصادی (اقتصاد منهای خدا و آخرت)

اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه تربیت مدرس – تهران 91

شبکه یک - 12 دی 1394

زیبایی شناسی،ایدئولوژی،معنویت و مسئولیّت ("هنر دینی" و "سکولاریزم سینمایی")

جشنواره سینمایی عمار-تهران-9دی ماه 93

شبکه چهار - 4 مرداد 1398

تحمیل "سکولاریزم" بر "علم"(شعبده بزرگ "مدرنیته")

نشست "علوم انسانی اسلامی " قربانی "سیاست"- در جمع اعضای هیات علمی و اساتید...