فیلترها

شبکه یک - 4 شهریور 1401

"دولتمردی"، عهد خدا و حقوق خلق (حکمرانی؛ حرکت بر لبه تیغ)

بمناسبت هفته دولت _ شهادت رجایی و باهنر _ ۱۳۹۵

شبکه چهار - 15 تیر 1394 - ماه مبارک رمضان

علی ع، عبادت و عدالت (2) (ائین دولتمردی)

اعتکاف عبادی علمی- دانشگاه صنعتی شریف- رمضان 93

مهر 1381

پیامبری و دولت‌مردی

نماز جمعه تهران