فیلترها

شبکه یک - 17 خرداد 1397

آخرین خاکریز؛"وهابیت صهیونیستی" (آل‌سعود سگ نگهبان آل‌یهود)

در جمع علمای اهل سنت فلسطین، سوریه، لبنان - به‌مناسبت روز قدس - 1396