فیلترها

پاسخ و سپاسگزاری خاندان استاد مرحوم حاج حیدر رحیم پور ازغدی

در کمال ادب و تواضع، از جانب خود و والده مکرم و خانواده داغدار ، محضر تک‌تک شما ادای احترام کرده...