فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه قرآن - 28 فروردین 1394

قرآن و حقوق زن در طلاق (زن: نگاه ماتریالیستی؟ یا نگاه اخلاقی؟)

میلاد حضرت زهرا (س) (روز زن) – دانشگاه علوم پزشکی- فروردین 94

شبکه افق - 15 دی 1396

حجاب و حقوق (نقش زن در آفرینش الاهی انسان)

بمناسبت ۱۷ دی - سالروز پروژه انگلیسی- پهلوی "کشف حجاب"- 1394

شبکه یک - 22 تیر 1397

عاشورای حجاب و دفاع از حقوق و کرامت زن (جنبش مقاومت زنان علیه پروژه استعمار)

نشست "مسجد گوهرشاد، مقاومت خونین علیه کشف حجاب انگلیسی رضاخان)- سالگرد قتل عام مردم مشهد-تیر95