فیلترها

شبکه افق - 27 آبان 1400

بانوی "آگاهی"، دختر"جهاد"، ملکه " ایمان" (معصومه ع ۲۸ ساله؛ شهادت یا وفات؟)

شهادت حضرت فاطمه معصومه ع _ ۱۳۹۸

شبکه چهار - 18 شهریور 1392

"شادی و قهرمانی" بدون "بدن نمایی" (الگوسازی در ورزش حرفه ای زنان جهان)

فدرراسیون ورزش های قهدمانی دختران و مربیان حرفه ای زن_ روز دختر و میلاد حضرت معصومه (س) – 90

شبکه چهار - 17 شهریور 1393

آموزه های رضوی؛"خداباوری"،"خلق یاوری"،"فرق ستیزی"،"اندازه داری" و "برنامه ریزی"

نشست"از معصومه(س) تا علی ابن موسی(ع) – دهه کرامت – مشهد شهریور 93 {دانشگاه فردوسی}