فیلترها

شبکه افق - 23 دی 1400

هنر "چریک قدیس" بودن ("حاج قاسم"، شهید جنبشهای آزادیبخش ، مجاهد جهان‌وطن )

نشست(سپاه قدس ، رزمندگان بدون مرز ، علیه جهانخواران بدون مرز ) _ دیماه ۱۳۹۹

شبکه یک - 17 دی 1400

مکتبی برای همه جنبشهای آزادیبخش (رزمندگان بی مرز، علیه متجاوزان بی‌مرز)

سالگشت شهادت حاج قاسم ، فرمانده سپاه قدس و قهرمان جهاد علیه "تروریسم" و...