فیلترها

شبکه یک - 19 دی 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت اول

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ ۱۳۹۷

اسفند 1388

اسلام؛ نگاه انسانی به "جنسیّت" نه نگاه جنسی به "انسانیت"

دانشگاه تهران - نشست جهانی پژوهشگران مطالعات زنان

فروردین 1390

عدالت خواهی جهانی (معیشت ، منزلت، جنسیت)

خانه فرهنگ اکوادور/ آمریکای لاتین

شبکه یک - 29 اردیبهشت 1391

اسلام و فلسفه "جنسیّت" - قسمت دوم

مشهد – در جمع دانشگاهیان

شبکه یک - 22 اردیبهشت 1391

اسلام و فلسفه "جنسیّت" - قسمت اول

مشهد – در جمع دانشگاهیان

شبکه چهار - 25 اردیبهشت 1391

احکام جنسیّت، اخلاق جنسیّت

تهران-دانشگاه علم و صنعت

شبکه سه - 23 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج)

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه سه - 24 و 25 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت چهارم و پنجم

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه سه - 23 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت سوم

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه سه - 21 و 22 تیر 1399

"حجاب" ، دفاع از "عشق" ("جنسیت"، نه سرکوبی ، نه هرج و مرج) - قسمت اول و دوم

بمناسبت "روز حجاب وعفاف" _ سالگرد قتل عام مسجدگوهرشاد مشهد و جنبش علیه کشف حجاب _ 1397

شبکه یک - 23 خرداد 1399

اسلام و "رهایی زن" از "تحقیر، خشونت ، استثمار"

نشست (ناموس، جنسیت و مبارزه با خشونت علیه زنان ) _ در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد...