فیلترها

شبکه افق - 15 مهر 1400

"پیامبر ابد" و جاهلیت مدرن

رحلت پیامبر اکرم خاتم الانبیا ص _ 1395

بهمن1387

"نبوت" و جاهلیت مدرن - قسمت دوم

تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران

بهمن 1387

"نبوت" و جاهلیت مدرن - قسمت اول

تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران

6 خرداد 1390

"زن مسلمان معاصر" و "جاهلیّت مُدرن" (عفیفه یا ضعیفه؟!)

فعالان دانشجویی و انجمن های اسلامی از سراسر کشور-مرداد 1389