فیلترها

"فلسفه فیزیک" از منظر "شهید رابع هسته ای"، دکتر محسن فخری زاده(۲)

حسن رحیم پور ( ازغدی ) در دومین یادداشت پس از ترور شهید دکترمحسن فخری زاده به مظلومیت شهدای...

کارنامه کرونا (۵)

همه در اضطرار و رنج، تا اطلاع ثانوی، مذهبی یا دستکم معنوی می‌شوند اما اغلب آیین‌ها نمی‌توانند...

کارنامه کرونا (4)

آیا کرونا به یاری خدا ما را شکست خواهد داد؟

آغازبه کارتنهاصفحه رسمی آقای رحیم پور(ازغدی)در توییتر

تنها صفحه رسمی آقای حسن رحیم‌پور ( ازغدی ) در توییتر که با نظارت ایشان به روز می شود، با طرح دو...