فیلترها

شورای عالی انقلاب فرهنگی ( بخش چهارم و آخر )

رحیم پور درآخرین بخش از پاسخ به پرسشهای ناظر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به موانع دیگر شورا و...

چهلمین سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی(۳)

رحیم‌پور در سومین بخش از یادکرد چهلمین سالگرد شورای انقلاب فرهنگی به خطوط کج و به بحران‌سازان...

چهلمین سالگشت تاسیس شورای عالی ‌انقلاب ‌فرهنگی(2)

در چهلمین سالگشت تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی، حسن رحیم پور در دومین...

چهارپاره ( شورای/ عالی/ انقلاب/ فرهنگی) و چهارگروه "ضدشورا"

(بمناسبت ۱۹.۹.۹۹ چهلمین سالگشت تاسیس شورا)

"۱۶ آذر" و پاسخ به پرسشهایی در مفهوم شناسی "جنبش دانشجویی"(۱)

شانزده آذر هم رسید و در ایام کرونایی در حاشیه ماند. رحیم پور بمناسبت آذر ماه که از جهاتی، یک ماه...

"خون نامه" شهید پیشرفت وتمدن سازی برای "ایران قوی"، پاسدار متفکر، محسن فخری زاده ( بخش آخر)

رحیم پور در آخرین بخش از سلسله یادداشتهای ترورشهدای هسته ای ، به یک جمعبندی معنادار و نتیجه ای...

مجاهد شهید، برادرحاج محسن فخری زاده(۵) (ازفیزیک تا خدا)

حسن رحیم پور در پنجمین بخش از یادداشتهای شهدای ترورهای هسته‌ای، به نمونه‌ی جدیدتری از توجهات...

چالشی در "فلسفه علم" از منظر پاسدارشهید محسن فخری‌زاده(۳)

رحیم پور در سومین یادداشت به دونمونه از پرسشهای نظریه پردازانه پاسدار مجاهد،سردار محسن فخری زاده،...

کارنامه کرونا (۵)

همه در اضطرار و رنج، تا اطلاع ثانوی، مذهبی یا دستکم معنوی می‌شوند اما اغلب آیین‌ها نمی‌توانند...

کارنامه کرونا (4)

آیا کرونا به یاری خدا ما را شکست خواهد داد؟

آغازبه کارتنهاصفحه رسمی آقای رحیم پور(ازغدی)در توییتر

تنها صفحه رسمی آقای حسن رحیم‌پور ( ازغدی ) در توییتر که با نظارت ایشان به روز می شود، با طرح دو...