فیلترها

شبکه یک - 28 مهر 1402

آیا قهرمان، همان "پهلوان" است؟ (مکتب های ورزشی و نسبت "ورزش " با "ارزش")

کمیته المپیک، فدراسیون و تیم ملی تیراندازی کشور و مدال آوران جهانی_ روز ورزش و تربیت بدنی -1402

شبکه یک - 29 اردیبهشت 1402

فلسفه "بدن"، از "اخلاق پزشکی" تا "اخلاق ورزشی"

روز "بیماریهای صعب العلاج" و روز "فرهنگ پهلوانی و ورزش" _ دانشگاه علوم پزشکی...

شبکه چهار - 11 شهریور 1401

اخلاق پزشکی و حقوق "بدن" (تفسیر غیردینی از "بدن" و کارکردهای آن)

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران _ ۱۳۹۸

شبکه چهار - 30 مرداد 1391

فلسفه "بدن"(بحثی نظری در ورزش زنان)

در جمع نمایندگانی از چهل فدراسیون ورزش حرفه ای زنان ایران

شبکه چهار - 10 دی 1392

سنت آخرین پیام آور (ص) ؛ کار، اخلاق، استدلال، نشاط (تربیت بدنی، تربیت اقتصادی، تربیت نظری)

سلسله نشست های "مدرسه زندگی" – مباحثی در تعلیم و تربیت- دی 92