فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه چهار - 28 بهمن 1395

معناداری "انقلاب دینی" و تئوری های دیگر - قسمت دوم

دانشگاه تربیت مدرس

شبکه چهار - 21 بهمن 1395

معناداری "انقلاب دینی" و تئوری های دیگر - قسمت اول

دانشگاه تربیت مدرس

شبکه چهار - 12 مهر 1398

علوم اجتماعی و انقلاب دینی - قسمت دوم-(عقل، اسطوره و بنیادگرایی)

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران_ گروه پژوهش "انقلاب اسلامی و امکان ظهور علم دینی" _ ۱۳۹۲

شبکه چهار - 5 مهر 1398

علوم اجتماعی و انقلاب دینی- قسمت اول-(عقل، اسطوره و بنیادگرایی)

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران_ گروه پژوهش "انقلاب اسلامی و امکان ظهور علم دینی" _ ۱۳۹۲

شبکه افق - 15 خرداد 1396

انقلاب دینی، انقلاب ناتمام برای انسان ناتمام

تالار محراب اصفهان