فیلترها

شبکه یک - 20 فروردین 1400

عقل «انقلاب» و هوس «ارتجاع» (گزارش 18 سال مذاکره با غرب با توهم «اعتمادسازی»)

به مناسبت روز "انرژی هسته ای"- نشست "تاریخ چالش ها و سازش های هسته ای، دشمن شناسی...

شبکه یک - 23 فروردین 1392

"فَلَک" را سقف بشکافیم - قسمت دوم -(اضلاع علمی، حقوقی و سیاسی در "نهضت ملّی انرژی اتمی")

لحظه تحویل سال 92- نیروگاه اتمی نطنز(مجتمع غنی سازی شهید مهندس مصطفی احمدی روشن)در جمع دانشمندان...

شبکه یک - 16 فروردین 1392

"فَلَک" را سقف بشکافیم - قسمت اول- (اضلاع علمی، حقوقی و سیاسی در "نهضت ملّی انرژی اتمی")

لحظه تحویل سال 92- نیروگاه اتمی نطنز(مجتمع غنی سازی شهید مهندس مصطفی احمدی روشن)در جمع دانشمندان...

شبکه یک - 12 دی 1399

فلک را سقف بشکافیم - قسمت دوم-(اضلاع علمی، حقوقی و سیاسی در "نهضت ملی انرژی اتمی")

تحویل سال ۹۲-نیروگاه نطنز (مجتمع غنی سازی شهید مهندس مصطفی احمدی روشن)- در جمع دانشمندان هسته ای-...

شبکه یک - 5 دی 1399

فلک را سقف بشکافیم - قسمت اول -(اضلاع علمی، حقوقی و سیاسی در "نهضت ملی انرژی اتمی")

لحظه تحویل سال ۱۳۹۱- نیروگاه اتمی نطنز- مجتمع غنی سازی شهید مهندس مصطفی احمی روشن- در جمع...

شبکه یک - 29 فروردین 1394

فلک را سقف بشکافیم - قسمت دوم- اضلاع علمی – حقوقی و سیاسی در نهضت ملی انرژی اتمی

لحظه تحویل سال 92 – نیروگاه نطنز (مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن ) – در جمع دانشمندان هسته ای

شبکه یک - 21 فروردین 1394

فلک را سقف بشکافیم - قسمت اول - اضلاع علمی – حقوقی و سیاسی در نهضت ملی انرژی اتمی

لحظه تحویل سال 92 – نیروگاه نطنز (مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن ) – در جمع دانشمندان هسته ای