فیلترها

شبکه یک - 27 فروردین 1400

"مقاومت بین اللمل" و "آلترناتیو جهانی" (بسوی اتحادیه انقلابیون جهان)

جمعی از روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان منتقد از آمریکا و اروپا _ ششمین کنفرانس بین المللی افق نو...

فروردین 1384

"خود" و سپس "جهان" را تغییر دهیم

نشست با اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان

شبکه چهار - 3 آذر 1393

پرسش های نو و ملال سالخوردگی - قسمت دوم - (اسلام جوان، اروپای پیر)

جمعی از اساتید و دانشگاهیان اتحادیه اروپا

شبکه چهار - 26 آبان 1393

پرسش های نو و ملال سالخوردگی - قسمت اول - (اسلام جوان، اروپای پیر)

جمعی از اساتید و دانشگاهیان اتحادیه اروپا

شبکه افق - 7 مهر 1396

ائتلاف روباه و الاغ؛ اتحادیه ای علیه انقلاب ها

هفته نیروی انتظامی_ یگان ناجا_ محرم 1396