فیلترها

شبکه چهار - 20 فروردین 1400

ایدئولوژی «سینمایی» و تجاوز به «افکار عمومی» (1) («هنر انقلابی»؛ ایمان، خودآگاهی و پیچیدگی)

به مناسبت روز "هنر انقلاب اسلامی"- شهادت مرتضی آوینی، راوی فتوحات معنوی دهه 60- جمع...

20 فروردین 1388

"ققنوس" زنده است... سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آوینی

نشست دانشجویی فروردین‌ماه 1388 روز هنر اسلامی

فروردین 1389

ترورهای تئوریک و شهیدانش

سالگرد شهادت شهید آوینی تهران- دانشگاه بهشتی

فروردین 1389

پیش فرض های ایدئولوژیک در علوم اجتماعی غرب - قسمت دوم

یادمان شهید آوینی/ فروردین 1389 - دانشگاه علامه طباطبایی

فروردین 1389

پیش فرض های ایدئولوژیک در علوم اجتماعی غرب - قسمت اول

یادمان شهید آوینی/ فروردین 1389 - دانشگاه علامه طباطبایی

شبکه یک - 26 فروردین 1389

با جزم های مدرن چه کنیم؟ - قسمت دوم

تهران-دانشگاه شهید بهشتی- سالگرد شهادت شهید آوینی

مقاله صوتی شماره 35

سینما تقسیم بر دو: «هدایت» و «اغواء»

به مناسب «روز هنر انقلاب اسلامی» ، سالروز شهادت شهید آوینی

مقاله صوتی شماره 1

"هنر اسلامی" به کدام معنا؟

پاسخ به چند پرسش در تعریف ماهیت هنر اسلامی به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی و سالگرد شهادت سید...

شبکه یک - 29 مرداد 1391

این راه رفتنی است ("هنر غیر مکتبی" و "تخیّل آزاد"، وجود ندارد)

روز "هنر انقلاب اسلامی"_ یادمان شهید آوینی – حوزه هنری- تالار سوره

شبکه یک - 25 فروردین 1391

با جزم های مدرن چه کنیم؟ - قسمت اول

تهران-دانشگاه شهید بهشتی- سالگرد شهادت شهید آوینی

شبکه چهار - 21 فروردین 1391

ترورهای تئوریک و شهیدانش

سالگرد شهادت شهید آوینی-تهران-دانشگاه بهشتی

شبکه چهار - 24 فروردین 1394

هنر اسلامی ، سینما و آخرالزّمان - قسمت دوم

دانشکده صداوسیما – دانشجویان کارگردانی و سینما – به مناسبت روز "هنر اسلامی" (سالروز...

شبکه چهار - 17 فروردین 1394

هنر اسلامی ، سینما و آخرالزّمان - قسمت اول

دانشکده صداوسیما – دانشجویان کارگردانی و سینما – به مناسبت روز "هنر اسلامی" (سالروز...

شبکه افق - 21 فروردین 1399

ایدئولوژی‌ها، پشت ماسک سینما(هنر، بی‌هدف؟ کدام هدف؟)

روز هنر انقلاب اسلامی و شهادت مرتضی آوینی- نشست "هنر، ارزش و ضد ارزش"- فروردین ۹۵