شبکه یک - 18 خرداد 1403

"دولت اسلامی"؛ بندگی "حق"، نوکری "خلق" (خدای خمینی، خدا بود)

سالگرد رحلت امام خمینی ره - ۱۴۰۱

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha