شبکه افق - 15 خرداد 1403

"حوزه و دانشگاه"؛ خدمات و صدمات (امام خمینی و آسیب شناسی نخبگان کشور)

تشکل‌های دانشجویی خط امام _ نشست "یادکرد بدهکاری جهان معاصر به امام خمینی ره" _ تهران _ ۱۳۹۴

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha