شبکه چهار - 31 فروردین 1403

زبان، دریچه‌ی فرهنگ (اجباری شدن زبان‌های بیگانه، بدون هدفگذاری، خیانت به زبان فارسی)

روز بزرگداشت زبان فارسی (روز سعدی) _ ضرورت دفاع از زبان ملی دربرابر زبان انگلیسی _ ۱۳۹۵

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha