جدید ترین توئیت آقای حسن رحیم پور ازغدی

سه چهار سال پیش، در فیضیه قم و در آخرین نماز جمعه تهران گفتم (جامعه رفت و شما جا ماندید). به‌ جای توجه، توهین کردند، اما واقعیت عوض نشد، تا رسیدیم به اینجا.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha