شبکه چهار - 4 شهریور 1401

پزشکی بدون فلسفه؟(ضایعات تفکیک " پزشکی" از " الهیات، اخلاق و عدالت ")

بمناسبت روز پزشک (بزرگداشت جناب ابن سینا) و روز داروسازی (بزرگداشت جناب رازی ) _ دانشکده پزشکی دانشگاه تهران _ ۱۳۹۸

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha