شبکه یک - 28 مرداد 1401

آمریکا، انگلیس، ایران، کودتا، غارت، تحریم (کودتای ۲۸ مرداد؛ نفت ایران و سرمایه داری غرب)

سالگشت کودتای ننگین ۱۳۳۲ _ نشست ( از نفت تا انرژی هسته ای ) _ ۱۴۰۱

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha