شبکه چهار - 23 مهر 1400

"قرآن خنثی" ؟ "سنت ایستا" ؟ ( ۲ ) ( استاد حکیمی و " توضیح المسائل" جامعه پردازی )

بزرگداشت دائره المعارف ۱۲ جلدی "الحیات" _ قرآن و حدیث بمثابه ی رساله عملیه ی "تمدن سازی" _۱۴۰۰

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha