شبکه یک - 9 مهر 1400

"انقلابیون" ، "انفعالیون" و دستاوردهای "هیچ"( جمعبندی ایدئولوژیک "جنگ "در پیام "صلح" )

نشست ( جنگ ، صلح، ایدئولوژی و مصلحت) _حسینیه هنر تهران _ هفته دفاع مقدس ۱۳۹۸

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha