شبکه چهار - 1 مرداد 1400

"عقل ابزاری" ، زیر نور "عقل معاد" (امام هادی ع، و برادری و کارآمدی در "دولت" )

شهادت حضرت علی نقی، امام هادی ع_نشست ( "عقل عملی" و ضرورت "مدیریت علمی" در دولت دینی ) _ ۱۳۹۹ {بسیج ادارات اب وبرق}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha