شبکه یک - 25 تیر 1400

آری به "صلح جهانی" ، نه به "استکبار جهانی" (۱)( "آمریکاستیزی" ، برنامه ای منطقی ، اخلاقی و حقوق بشری )

نقد ایدئولوژی "تعامل با استکبار" با شعار " آشتی با جهان" _ نشست ( علت شناسی شکست مذاکرات بی حاصل هسته ای ) _ ۱۳۹۵{مشهد انجمن اسلامی پزشکی بهشتی}هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha