شبکه افق - 10 تیر 1400

"دولت سازی انقلابی"و چپ و راست مدرنیته( تغییر ؛ نظام یا نظامات؟ )

نشست دفترتحکیم وحدت ( انجمن های اسلامی دانشجویان کشور _ نشست ( اسلام معاصر کدام شکاف جهانی را پر کرد ؟) _۱۳۹۳

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha