شبکه چهار - 4 تیر 1400

"علوم انسانی"؛ ملوک الطوائفی ایدئولوژیستها (علی شریعتی و نقد "علوم انسانی" منهای انسان)(1)

سالگشت مرحوم دکتر شریعتی _ نشست (تقدیر حدود "علوم انسانی" رایج: علم؟ و انسانی؟) _ خرداد۱۴۰۰

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha