شبکه افق - 14 اردیبهشت 1400

دوباره علی(علیه السلام)، دوباره معاویه، خوارج و رومیان ("گریستن و ننگریستن"، "عبرات بدون عبرت")

شهادت امیرالمومنین علیه السلام - نشست ( خطر "اشک ریختن و عبرت نگرفتن") - 1395هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha