خطرهای پساروحانی در انتخابات

به نظر می‌رسد که انتخابات برای پس از حسن روحانی دست کم با دو خطر روبرو است

س) بنظر می رسد که انتخابات برای پس از حسن روحانی دست کم بادوخطر روبروست:

۱. کاهش مشارکت مردم بدلیل بی اعتمادی ناشی از خلف وعده ها و دروغ هایی که شنیدند.
۲. کاهش منزلت ریاست جمهوری، در آن حد که اکنون هر کسی خود را در قواره ریاست جمهوری میبیند. نظر شماچیست؟

ج) امیدوارم اشتباه کرده باشید.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha