پیامدهای حمله سایبری به پالایشگاه نفتی آمریکا

به نظر شما هجوم مردم آمریکا به پمپ بنزین‌ها در پی کمبود سوخت پس از حمله سایبری به پالایشگاه‌ نفتی آمریکا و تعطیلی ۶روزه آن، چه پیامی دارد؟

بنظر شما هجوم مردم آمریکا به پمپ بنزین‌ها درپی کمبودسوخت پس از حمله سایبری به پالایشگاه‌ نفتی آمریکا و تعطیلی ۶ روزه آن، چه پیامی دارد؟ در ایالت‌های بسیاری چون تامپا، فلوریدا و میامی یک سوم پمپ بنزین‌ها تعطیل شده اند.
مردم مشغول احتکار بنزین و درگیری در پمپ‌ بنزین ها آغاز شده است.
 تالاهاسی، گینسویل و پنساکولاو شهرهای فلوریدا شاهد صف‌های شلوغ خودورو و احیانا زدوخورد مردم هستند.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha