چرا گروه مسلح جهادی(امل، افواج مقاومت لبنان) تشکیل داده و سلاح برداشتید؟

سید موسی صدر هنگام تشکیل جبهه دفاع از جنوب لبنان، وقتی از او پرسیدند چرا گروه مسلح جهادی(امل، افواج مقاومت لبنان) تشکیل داده و سلاح برداشتید؟

سید موسی صدر هنگام تشکیل جبهه دفاع از جنوب لبنان، وقتی از او پرسیدند چرا گروه مسلح جهادی(امل، افواج مقاومت لبنان) تشکیل داده و سلاح برداشتید؟
گفت : سلاح، زینت رجال وبرای دفاع از مظلوم، واجب است. من نه پیرو هیتلر ( جنگ طلب ) هستم و نه تابع گاندی ( جنگ گریز). من شیعه علی ع هستم. (جنگ با ستم وصلح با جهان‌ ).

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha