موضع مصداقی در هیچ انتخاباتی تاکنون نداشته و ندارم

همه صفحات فضای مجازی که به نام بنده، مشغول تبلیغ به نفع یکی از نامزدهای محترم انتخاباتی هستند؛ جعلی‌اند.

همه صفحات فضای مجازی که به نام بنده، مشغول تبلیغ به نفع یکی از نامزدهای محترم انتخاباتی هستند؛ جعلی‌اند. با سه استدلال که پیشتر گفته‌ام، موضع مصداقی در هیچ انتخاباتی تاکنون نداشته و ندارم.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha