تکذیب مطالب منتشرشده درمورد حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری

بسمه تعالی آقای حسن رحیم پور(ازغدی) در انتخابات پیش رو، همچون انتخاباتهای پیشین، هیچ موضع رسمی در طرفداری از هیچ نامزدی نگرفته و ندارد. چندی است در توییتر و...، جاعلان کلاهبردار، مجددا مشغول ارسال پیامهای انتخاباتی با عناوینی چون (rahimporazghadi) شده اند. پیداکنید پرتقال فروش کلاهبردار را.

بسمه تعالی

آقای حسن رحیم پور(ازغدی) در انتخابات پیش رو، همچون انتخاباتهای پیشین، هیچ موضع رسمی در طرفداری از هیچ نامزدی نگرفته و ندارد. چندی است در توییتر و...، جاعلان کلاهبردار، مجددا مشغول ارسال پیامهای انتخاباتی با عناوینی چون (rahimporazghadi) شده اند.

پیداکنید پرتقال فروش کلاهبردار را.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha