شبکه قرآن - 18 اردیبهشت 1394

قرآن، علم، تجربه گرایی، قشری گری

در جمع فرهنگیان و معلمان آموزش و پرورش تهران – روز معلم – اردیبهشت 93

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha