شبکه یک - 21 دی 1392

" تقریب " یا " تکفیر" ؟ ( کلید " تمدن سازی " امت اسلام در عصر جدید )

دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی – تهران دی ماه 92

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha