شبکه یک - 30 آذر 1392

حاکمیت و ضعف استراتژی در مهندسی فرهنگی (سیاست فرار از مسئولیت )

نشست مدیریت استراتژیک فرهنگی – در جمع مدیران فرهنگی – مشهد آذر 92

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha