شبکه یک - 2 آذر 1392

1.تاریخ خوبان و مقاومتی که می ارزد (رونمایی از تقریظ رهبری معظم بر کتاب لشکر خوبان) 2.غرب و اسلام هراسی برای هویت سازی

1)وزارت کشور- لشگر خوبان 2)در جمع روشنفکران ، هنرمندان و نویسندگان اروپایی {کتابخانه ملی در جمع آلمانی ها}1392

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha