شبکه یک 16 شهریور 1392

1. بیداری اسلامی ، "امت وسط " و تمدن سازی قسمت اول و دوم

1. (فقه سنتی ،فقدان " اجتهاد جواهری " و ضعف در نظام سازی ) 2. ( ضرورت خیزش "عقلانیت سنتی " علیه "جمود تکفیری ")نقدی بر روند فقهی "بیداری اسلامی" – سالگرد تشکیل مجلس خبرگان -92

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha