شبکه یک - 20 اردیبهشت 1392

دولت مکتبی؟ دولت دنیوی؟ دولت شخصی؟ سه طریقت در "دولت سازی"

یادمان شهید رجایی- هفته دولت- در جمع مسئولین استان گلستان

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha