شبکه یک - 1 اسفند 1399

انقلابی که از قم ، آغاز شد ( روحانیت ، درکنار مستضعفین )

تجمع بزرگ روحانیون حوزه علمیه قم دراعتراض به مفاسد اقتصادی _( گرامیباد سوم اسفند، سالگشت صدورمنشور روحانیت ازسوی امام خمینی)_ مدرسه فیضیه قم97

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha