شبکه یک - 24 بهمن 1399

"انقلاب" و کاسبان، سهم خواهان، خستگان (درسهایی که نگرفتیم)

انجمن اسلامی مهندسین _ نشست ( از "وادادگی" تا "واماندگی")_ چهلمین سالگشت نخستین پیروزی انقلاب اسلامی_ ۱۳۹۷

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha